Karel Januška

Diskuze v ČT

Včera si moderátor V. Moravec pozval diskutující, vesměs „odborníky“ na občanská práva. Jedním z diskutujících (filozof) zobecnil Archimédův zákon.

16.10.2019 v 5:49 | Karma článku: 25.04 | Přečteno: 1264 | Diskuse

Karel Januška

EU a občané ČR

Vybudovat z Evropské Unie takovou organizaci, ve které by se občané každého státu cítili spokojeně, je velký a patrně neřešitelný problém.

15.10.2019 v 9:14 | Karma článku: 7.98 | Přečteno: 172 | Diskuse

Karel Januška

Právní stát s totalitní justicí

Bez pravdy nebude spravedlnost. Naše vládní i opoziční strany si s interpretací Ústavy nedělají velké starosti. Místo spravedlivého státu, máme stát řízený soudním systémem, který platil v totalitě.

10.10.2019 v 8:47 | Karma článku: 17.10 | Přečteno: 314 | Diskuse

Karel Januška

Marná snaha senátorů a poslanců.

Někteří poslanci a senátoři projevili aktivitu, aby se před voliči zviditelnili. Zřejmě projevili velké úsilí, aby se dobrali výsledků, které jsou občanům zjevné.

9.10.2019 v 3:31 | Karma článku: 10.65 | Přečteno: 311 | Diskuse

Karel Januška

Úkol pro právnické fakulty

Parlamentní komise vyšetřuje způsob převedení státního majetku do rukou současných (někdy neznámých) vlastníků. Dokud bude justice pracovat současným způsobem, tak výsledky komise nejsou realizovatelné v dohledné době.

8.10.2019 v 10:50 | Karma článku: 8.80 | Přečteno: 190 | Diskuse

Karel Januška

Bez pravdy nebude spravedlnost

Naše vládní i opoziční strany si nedokážou přečíst, co je napsané v Ústavě. Místo spravedlivého státu, máme stát řízený soudním systémem, který platil v totalitě.

6.10.2019 v 7:58 | Karma článku: 13.72 | Přečteno: 258 | Diskuse

Karel Januška

Od socialismu k právnímu státu

Aby se republika stala skutečným právním státem, musí svobodné volby určit subjekt, který bude vládnout v příštím volebním období.

4.10.2019 v 11:11 | Karma článku: 8.70 | Přečteno: 238 | Diskuse

Karel Januška

Ministerstvo spravedlnosti

Z rozhlasového vysílání se dovídám, jaký je stav v naší justici. Zákonodárci bojují o svá postavení a prebendy z poslaneckých funkcí. Občané jsou jim lhostejní. Už se vidí v příštím Parlamentu.

3.10.2019 v 7:44 | Karma článku: 7.31 | Přečteno: 180 | Diskuse

Karel Januška

Očista justice

Nedávné rozhodnutí Ústavního soudu v kauze H-System dokazuje, že ÚS neplní svou povinnost. Ani jeden občan v republice se nesmí oprávněně cítit, že se mu stala křivda.

2.10.2019 v 12:42 | Karma článku: 12.50 | Přečteno: 313 | Diskuse

Karel Januška

Vyloučení třetího

Nezávislost soudců je dovedena až k nezávislosti na zákonech, Ústavě i mezinárodním právu. Soudci jsou nepostižitelní a svévole je častým principem rozhodování našich soudů.

1.10.2019 v 9:40 | Karma článku: 6.56 | Přečteno: 182 | Diskuse

Karel Januška

Penězovod z Ústavního soudu

Úpravami Ústavy přijatými v letech 1997 až 2013 zákonodárci zlegalizovali některé kroky, které se dají omluvit. Ústavní soud se vyčlenil z pravidel právního státu. Dovolil pouze advokátům, aby mohli žádat o jejich rozhodnutí.

30.9.2019 v 10:44 | Karma článku: 11.22 | Přečteno: 289 | Diskuse

Karel Januška

Parlament a justiční mafie

Tvořit zákony proti základním občanským právům mohou pouze zákonodárci, kteří nechápou základy demokratického státu.

28.9.2019 v 11:19 | Karma článku: 11.58 | Přečteno: 305 | Diskuse

Karel Januška

Důkazy a názory 2

Státem uzavřená smlouva je v právním státě zákon. Takovou smlouvu nesmí napadnout žádný úředník, natož firma, která neuspěla ve výběrovém řízení..

27.9.2019 v 3:21 | Karma článku: 10.58 | Přečteno: 211 | Diskuse

Karel Januška

Návrat k právnímu státu

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

25.9.2019 v 13:11 | Karma článku: 11.73 | Přečteno: 196 | Diskuse

Karel Januška

Státní zástupci a bílí koně

Mají státní zástupci potřebné vzdělání k tomu, aby mohli rozhodovat složité případy? Nejsou to náhodou bílí šemíci, které si vytvořily vlády po sametové revoluci?

24.9.2019 v 3:02 | Karma článku: 11.64 | Přečteno: 329 | Diskuse

Karel Januška

Důkazy a názory

Vědní obory obvykle zkoumají příčinné souvislosti mezi nějakými jevy. Když Archimedes zkoumal, zda zlatník spotřeboval všechno zlato k výrobě šperku, objevil zákon, kterému se učí děti na všech školách druhého stupně.

23.9.2019 v 5:04 | Karma článku: 9.77 | Přečteno: 247 | Diskuse

Karel Januška

Pohrdání pravdou

Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.

20.9.2019 v 6:23 | Karma článku: 14.18 | Přečteno: 433 | Diskuse

Karel Januška

Právní stát

Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.

18.9.2019 v 4:21 | Karma článku: 10.64 | Přečteno: 169 | Diskuse

Karel Januška

Platíme spravedlivě?

Jsem přesvědčený o tom, že naše republika nerespektuje primární právo občana být uznáván za nevinného, dokud soud nepřipustil pochybnost o jeho nevině.

17.9.2019 v 9:04 | Karma článku: 21.35 | Přečteno: 471 | Diskuse

Karel Januška

Tajná policie v demokracii

Vláda by měla s okamžitou platností odvolat z funkcí všechny státní zástupce, kteří se obrátili na Parlament se žádostí o posouzení činnosti některého občana. V demokratickém státě to výhradně činí soud.

15.9.2019 v 11:39 | Karma článku: 14.23 | Přečteno: 465 | Diskuse
Počet článků 716 Celková karma 12.55 Průměrná čtenost 694

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Povinností Státního zastupitelství je požádat soud, zda shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vznést obvinění. Soud(ce), který obvinění připustí, se musí stát zákonným soud(c)em případu.

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Najdete na iDNES.cz