Matematika patří mezi zákony

10. 02. 2019 15:07:03
Současné obhajování naší justice je zavírání očí nad vlastními chybami. Právní systém, který neuznává tisícileté zkušenosti, nemůže být spravedlivý.

Rovnováha mezi mocí výkonnou (vláda, armáda, policie), zákonodárnou (poslanecká sněmovna, senát) a mocí soudní musí být respektovaná.

Sametovou revolucí jsme zdědili prokurátory a soudce. Tehdejší justice byla výkonná ruka komunistické strany. Nevzpomínám si, že by byl někdo z justice potrestán za činnost v totalitě. Vzpomínám na patnáctiletý spor brněnských studentů, kteří chtěli, aby se vedení fakulty zbavilo stranických kádrů. Marně. Nyní obdobné fakulty (pražská, brněnská, plzeňská či ostatní) „vyrábí absolventy“, kteří s pravdou nakládají stejně, jako v totalitě.

Ponechání zařazení prokurátorů do pravomocí ministra spravedlnosti je hrubá chyba v řízení státu. Prokurátoři se domnívají, že mohou rozhodovat nezávisle. Nic proti tomu, ale v první řadě musí prokurátoři striktně dodržovat hierarchii svých pravomocí. S výjimkou Nejvyššího státního zástupce nemá žádný z nich pravomoc, aby se obrátil na parlament. Pouze v případě, který je přesně popsán v Ústavě, může Nejvyšší státní zástupce požádat Parlament, aby vydal svého mandanta. Žádný jiný prokurátor nemá právo cokoliv po zákonodárcích požadovat.

Parlament má právo zabývat se konkrétními kauzami pouze interpelacemi na jednotlivé ministry. Jestliže se objeví fatální chyba v řízení státu, zodpovědnost nese celá vláda, jednotliví ministři, i zákonodárci.

Občané se částečně dají ovlivnit propagandou, ale většina občanů si přeje demokracii bez přívlastků.

Zákonodárci jsou vesměs „vyškolení v právních vědách“ fakultami, kteří neznají nebo pohrdají zákony matematiky. Důkaz opakem (zaručující pravdivý výrok soudce) byl zdeformován Občanským soudním řádem v roce 1963. A od té doby se nenašel ani jeden poslanec či senátor, který by vysvětlil kolegům, že uzavřená smlouva se musí plnit. Naši soudci si mohou vybrat, zda v žalobě budou respektovat zákony matematiky, nebo postupovat podle současného znění OSŘ. Mohou žalobu zamítnout, nebo pravdivě rozhodnout. I v televizi jsme viděli, kterak „naléhavý právní zájem“ je důležitým kriteriem. Matematika takové kriterium nezná.

Když se občan dožaduje rozhodnutí soudu, nikdy po soudci nepožaduje, aby toto své rozhodnutí zdůvodňoval. Občana nezajímají právní předpisy, které vymysleli a do právních norem zařadili jiní občané „s právnickým vzděláním“. Občan klade soudci jednoduchou otázku: „Mám ve své žalobě pravdu?“ To je otázka, na kterou musí soudce odpovědět. Soudce rozhoduje mezi dvěma účastníky sporu. Aby soudce rozhodl spravedlivě, musí jedné straně přiznat pravdu. Z toho logicky plyne, že druhá strana u soudce pravdu nenalezla. Musí být lhostejné, která strana podala žalobu. Soudce před svým rozhodnutím musí stanovit, jakou dobu bude muset na rozhodování vynaložit. Na základě předpisů soudce stanoví výši soudních poplatků. Rozhodování každého soudce je zpoplatněné. I státu by měl být vyměřovaný soudní poplatek. Prokurátoři by si museli uvědomit, že stát musí fungovat ekonomicky. Žádná žaloba by neměla být přijatá, pokud žalobce nezaplatil soudní výlohy.

Když soudce přizná jedné straně pravdu, druhá strana musí uhradit soudní výlohy. Výrok soudce může mít pouze dvě varianty:

A. „Soud uznal důkazy žaloby. Žalovaná strana slní tyto požadavky žalobce...... Veškeré soudní výlohy uhradí žalovaná strana.“

B. „Žaloba se zamítá. (Soud neuznal důkazy žalobce.) Veškeré soudní výlohy uhradí žalobce.“

To je základ spravedlivého rozhodování, který naše právnické fakulty neučí své studenty. Takovému postupu se říká důkaz opakem. Rozhodní k jedné straně sporu je opakem rozhodnutí ke druhé straně sporu. V matematice tomu odpovídá důkaz sporem. Je to jeden z nejdůležitějších zákonů matematiky. Právnické fakulty učí, jak lze tento elementární požadavek spravedlivého soudu obcházet.

V současnosti někteří soudci používají předpisů z platného Občanského soudního řádu. Po sametové revoluci byly zrušené vojenské soudy. Každému soudci musí být lhostejné, zda daný čin, právo nebo skutečnost, kterou má rozsoudit, je někam zařazená (trestný čin, civilní spor).

Pane předsedo Baxo, soudce nesmí rozhodovat různě podle toho, jak žalobce sporný skutek (nebo právo) označí. Soudce musí rozhodovat podle své morálky a platných právních norem.

Pane ministře spravedlnosti, zákony matematiky patří do zákona. Asi vás to na fakultách neučili, ale staletí se v našich zemích tak soudilo.

Jestliže soudce jednou rozhodne, už nikdy se nesmí daným problémem zabývat. Ústava mu to jednoznačně zakazuje. Nezávisle a nestranně může soudce rozhodnout pouze jedenkrát. Odvolání musí řešit jiný soudce.

Jestliže si některé zákonná nařízení odporují, je na soudci, aby rozhodl podle svého svědomí. Je málo pravděpodobné, že by se lišily rozhodnutí dvou soudců. Ale i s tím naše Ústava počítá. Dvoustupňové soudnictví je zárukou spravedlnosti pro občany, instituce i pro stát. Svoboda slova, vzdělání občanů a úcta k zákonům matematiky nám zaručí spravedlivý stát.

Budou-li soudci dodržovat Ústavu, k soudům se bude chodit pro spravedlivé rozsudky, ne pro právní názory prokurátorů. Ekonomické úspory státu budou značné. Doba řešení jednotlivých případů se podstatně zkrátí. Náklady státu poklesnou o miliardy. Uvolní se řada pracovníků z ministerstva spravedlnost. Počty uvězněných se zmenší. Stát se nebude dopouštět trestných činů, odpadnou náklady za chybná rozhodnutí soudů. Žádný soudce nebude obviněný z korupce. Soudy budou skutečnou ochranou i pro nemajetné občany. Stanou se pilířem právního státu.

Politické subjekty, které se ucházejí o poslanecké mandáty, by si měly uvědomit, co je klíčovým posláním soudců. Hnutí ANO ve volbách v roce 2013 slibovalo: „Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. To neznamená, že musí laik rozumět všem zákonům, ale naopak, že to nepotřebuje.“ ANO postupně získalo 18% a 30% hlasů. Bohužel se nyní potvrzuje, že způsob vládnutí je možný i při nerespektování pravdy. Čím déle tento stav potrvá, tím větší náklady to v budoucnosti Česku způsobí.

Autor: Karel Januška | neděle 10.2.2019 15:07 | karma článku: 15.92 | přečteno: 405x

Další články blogera

Karel Januška

Dopis soudkyni

Vážená paní soudkyně. Ve čtvrtek 21.2.2019 jsem poslouchal v rozhlase část rozhovoru s redaktorem Českého rozhlasu. Protože nemám takové možnosti, abych Vám mohl klást přímé otázky, činím to prostřednictvím portálu iDnes.

21.2.2019 v 14:24 | Karma článku: 19.39 | Přečteno: 720 | Diskuse

Karel Januška

Co nezaznělo na sjezdu ANO

Sledoval jsem projev předsedy Babiše. Problému spravedlnosti se nedotkl. Neslíbil, že republika bude právním státem. Soudci opět nebudou rozhodovat spravedlivě, jak všichni slibují při svém jmenování.

19.2.2019 v 6:14 | Karma článku: 15.15 | Přečteno: 556 | Diskuse

Karel Januška

Justice černá díra státních výdajů

Už je to téměř 30 let, co jsme od našeho prezidenta slyšeli: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Ani po uplynutí této doby nemůžeme tvrdit, že pravda v Česku zvítězila. Snad po příštích volbách.

13.2.2019 v 9:12 | Karma článku: 18.42 | Přečteno: 556 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Beata Krusic

Kdo umí, umí!

A kdo neumí, čumí.............., a nebo kritizuje! Jak praví staré známé české pořekadlo- s mým koncovým dodatkem:-). Tedy tím kritizováním.

23.2.2019 v 21:11 | Karma článku: 7.15 | Přečteno: 240 | Diskuse

Petr Burian

Barbaři

Pozdvižení v Rusku vyvolal obřad sibiřských šamanů, kteří obětovali a spálili pět velbloudů, „aby posílili Rusko a jeho národy“. Obřad v šamanském táboře u Angarska sledovalo asi pět stovek lidí.

23.2.2019 v 18:21 | Karma článku: 13.22 | Přečteno: 546 | Diskuse

Kateřina Lhotská

Co proti té EU vlastně komouši mají?

Komunisté patří k nejhlasitějším a nejzatvrzelejším odpůrcům EU. Ta se přitom v současnosti ubírá směrem, který by jim nemusel být až tak proti srsti. A občas dokonce podniká kroky, kterým by mohli i nadšeně zatleskat.

23.2.2019 v 18:01 | Karma článku: 23.95 | Přečteno: 564 | Diskuse

Ladislav Cihlář

leninsko- bolševické viry stále v naší společnosti

Naší komunisté být ve vládě nechtějí, ale chovají se jako by v ní byli. Mají v sobě nezkrotnou touhu po moci, ovládat.

23.2.2019 v 15:00 | Karma článku: 25.14 | Přečteno: 530 | Diskuse

Bohumír Šimek

Lze české zdravotnictví ještě vzkřísit?

Politici si udělali ze zdravotnictví kolbiště svých ideologií a potřeby zdravotní péče šly stranou. Válka politiků mezi svými ideologiemi byla důležitější než včasné řešení krizí. Co bylo zaseto, dnes sklízíme.

23.2.2019 v 11:12 | Karma článku: 18.66 | Přečteno: 593 | Diskuse
Počet článků 639 Celková karma 14.76 Průměrná čtenost 730

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi.

Cesta, jak se dostat ze současného právního marasmu není složitá. Stačí k tomu dva kroky:

1. Přeřadit institut Státního zastupitelství do gesce ministra vnitra, nebo z něho učinit samostatný úřad. Státní zástupci musí dohlížet na průběh vyšetřování, které vede stát. Jako příslušníci moci výkonné jsou vázaní mlčenlivostí a nemůže dojít k neoprávněnému úniku citlivých informací. Musí dodržovat přísnou hierarchii. Pouze tímto administrativním krokem se rázem zvedne úroveň naší justice.

2. Soudcům je třeba připomenout literu Ústavy a soudcovský slib takovým způsobem, který nedovolí překrucovat Ústavu. Zákony matematiky jsou nedílnou součástí zákona od antické doby. Spor o identický problém musí být v celé zemi vyřešený identicky. K soudu se obracejí zejména ti, kterým je páchaná křivda. Žádný žalobce se soudu neptá na právní názor, ale na skutečnost, zda má ve sporu pravdu. Existují pouze dvě odpovědi soudu: žalobce má pravdu, nebo: žaloba se zamítá.  Dvoustupňové soudnictví vyřeší většinu sporů. Soudce nesmí nic přikazovat jinému soudci. Musí se vyjádřit ke každému předloženému důkazu a žádný důkaz nesmí opomenout. Upravovat žalobní návrh si snad nedovolili soudci ani za totality. Moc soudní je službou, kterou stát poskytuje všem občanům, institucím a také sobě. Uskutečněním obou kroků bude ekonomický přínos pro republiku značný. Zkrátí se délka řešení soudních sporů nejméně o polovinu. Spravedlnost bude zaručená pro občany, instituce i stát. Stát ušetří stamiliony za chybné rozhodnutí soudů. Exekutoři se musí podřídit moci soudní. Soudní „Rozhodnutí jménem republiky“ musí být zřejmé pro každého občana, který se na soud obrátil. 

Najdete na iDNES.cz