Ano, budeme právním státem

23. 05. 2019 11:52:56
Jak rád bych volil novou stranu, která by se jmenovala „ANO budeme právním státem“. Domnívám se, že by tato strana mohla získat značné preference.

Zákonodárci, kteří by z takové strany vzešli, by znali literu Ústavy a nebyli zavázaní v totalitních strukturách. Prosadili by, že zákonodárci mají rovná práva, proto jejich odměňování by záviselo pouze na přítomnosti v komoře.

Prosadili by, že soudci jsou jediným orgánem, který posuzuje předložené důkazy a rozhoduje o jejich pravdivosti. V právním státě každý soudce rozhoduje výhradně o žalobním návrhu. Jedná-li se o spor, ve kterém je více účastníků, musí soudce vyloučit všechny, kterým je výrok soudu lhostejný. (Princip vyloučení třetího). Zůstanou pouze dva subjekty: žalobce (žalující strana) a odpůrce (strana žalovaná).

Soud je činnost za úplatu. Není-li žalobcem stát, musí soudce stanovit výši soudního poplatku, kterou skládá žalobce před jednáním soudu. Každý soud probíhá pouze mezi dvěma subjekty. Všichni soudci musí rozhodovat nestranně a nezávisle. Všichni mají stejnou pravomoc. Soudy v První republice probíhaly bezproblémově, protože prokurátoři respektovali své povinnosti, a soudci věděli, co je spravedlivý (čili pravdivý) výrok. O každém skutku, nebo o podezření z vykonaného skutku, musí rozhodovat nezávislý a nestranný soud. Státní zástupce má povinnost požádat soud, aby rozhodl, zda předložené důkazy stačí k obvinění, nebo zda policie má pokračovat ve vyšetřování. Jestliže soudce žalobu přijme, nebo povolí další vyšetřování, automaticky se musí stát zákonným soudcem šetřeného případu.

Právnické fakulty budou vychovávat takové absolventy, kteří vědí co je spravedlivé rozhodnutí.

Nová strana prosadí, aby institut státních zástupců podléhal ministru vnitra, nebo byl samostatným úřadem.

Všechny zákony a nařízení, které vznikly od sametové revoluce, se podřídí novému „Občanskému soudnímu řádu“ (OSŘ), jehož základem budou následující paragrafy:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických, (2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod, (3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO), (4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, (5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním držení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo nutit jiné soudy, aby za něho rozhodovaly.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

=======================================

Současné znění OSŘ je na: https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-99-1963-sb-obcansky-soudni-rad/uplne/

Vážení zákonodárci,

jste hrdí na to, že za třicet let od sametové revoluce je v platnosti právní předpis, podepsaný: Novotný v. r., Fierlinger v. r., Lenárt v. r. ?

Nebylo by vhodné ukončit hru na „právní demokratický stát“, ve kterém soudci nerozhodují pravomocně? Domníváte se, že rozhodování podle „závazného právního názoru“ je totéž, jako rozhodování podle pravdivosti předložených důkazů?

Babišovo „ANO bude líp“ skutečně plní cíl. Hmotně si polepšuje téměř většina občanů. Ale jestliže se nespravedlnost děje podle práva, které zákonodárci přidělili úředníkům (exekutorům, pracovníkům samosprávných úřadů) pak nejsme právní státem. Mrhání státními prostředky na udržování nevýkonné justice je neomluvitelné. Náklady na odstraňování nespravedlností časem neustále rostou. Nenajde se ani jeden politický subjekt, který by si za cíl stanovil učinit Českou republiku právním státem?

Všechny „opoziční strany“ mají maximální zájem o zachování současného stavu. Vesměs jsou to ony, které absurdistán svými zákony zavedly.

Ing. Karel Januška

Autor: Karel Januška | čtvrtek 23.5.2019 11:52 | karma článku: 9.41 | přečteno: 178x

Další články blogera

Karel Januška

Pravda a lež před soudem

Naše obecné soudy nerespektují zásadu každého soudnictví v demokratickém státě. Soudy musí být nestranné, nezávislé a spravedlivé. Musí respektovat znění Ústavy a Listiny základních občanských práv a svobod.

18.6.2019 v 8:38 | Karma článku: 11.28 | Přečteno: 228 | Diskuse

Karel Januška

Ukradená sametová revoluce

Stotisícihlavé shromáždění občanů svědčí o tom, že společnost je značně rozdělená. Důvody rozdělení jsou jinde, než se organizátoři demonstrací domnívají.

14.6.2019 v 18:21 | Karma článku: 17.21 | Přečteno: 672 | Diskuse

Karel Januška

Nedokončená sametová revoluce

Zanedlouho uplyne 30 let od památných událostí na Albertově a Václavském náměstí. Od té doby nastalo hodně změn.

12.6.2019 v 7:34 | Karma článku: 11.14 | Přečteno: 379 | Diskuse

Karel Januška

Morální úpadek justice

Přechod od socialistické ekonomiky do kapitalismu se zdařil, i když ztráty státního majetku byly nemalé. Kontinuita práce soudů a státních zástupců od sametové revoluce až po dnešek je nezpochybnitelná.

11.6.2019 v 9:07 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 255 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Vladimír Veverka

NSA - nový tunel na peníze do sportu

Tak už to skoro vypadá, že budeme mít Národní sportovní agenturu, v čele bude nejspíš Hnilička - bývalý sportovec, takže pokud vezmeme v úvahu, že neexistuje jakákoliv koncepce pro oblast sportu, tak diletantské vedení to rozsekne

19.6.2019 v 2:15 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 30 |

Marek Trizuljak

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí (tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub)

Reaguji na články Jana Zieglera a Jiřího Turnera k tématu obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

18.6.2019 v 23:56 | Karma článku: 6.79 | Přečteno: 96 | Diskuse

Jan Tichý

Milion chvilek pro literaturu

Čtení knih poskytuje člověku dostatek času k tomu, aby si utvářel na věci širší názor a aby pouze nepřijímal zkratkovité informace z kdejakých článků, jak je dnes obvyklé.

18.6.2019 v 23:01 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 68 |

Jan Pražák

Občane České republiky, buď vděčný svému státu!

Ve žhavém pátečním odpoledni šplhala teplota nad třicet stupňů. Vidina přecpaného autobusu na ještě přecpanějších předvíkendových silnicích mě přiměla udělat změnu a zvolit k cestě z práce vlak.

18.6.2019 v 21:20 | Karma článku: 13.28 | Přečteno: 288 | Diskuse

Libor Chrášťanský

Že mi Soros zatím nic neposlal?

Asi někteří stojí na špatné straně náměstí, když jinde se rozdávají za účast prachy. Proč se smějeme lidem, kteří na ta náměstí chodí? Jsme stále ti stejní chudáčci čecháčci, co nikdy nic nedotáhli a nedokáží být trvale jednotní?

18.6.2019 v 21:07 | Karma článku: 11.68 | Přečteno: 347 | Diskuse
Počet článků 674 Celková karma 15.41 Průměrná čtenost 715

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Hlava 2 Moc zákonodárná, Článek 27: (5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností. Článek 82: (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

Listina Článek 10(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

 

Najdete na iDNES.cz