Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny

27. 05. 2019 8:14:07
Bylo by žádoucí ukončit hru na „právní demokratický stát“. "Závazný právní názor" nepatří do slovníku žádného soudce. Každý soud řeší pravdivost předložených důkazů.

Páni zákonodárci.

Vaší povinností je dát do pořádku to, co jste vy nebo vaši předchůdci totálně zbabrali. Třicet let nám tvrdíte, že žijeme v právním státě. Současně nám předseda Ústavního soudu tvrdí, že soudy se musí řídit ideou "závazného právního názoru". To byla nejvyšší priorita po sametové revoluci. Justice neprošla žádnou transformací. Žádný soudce nebyl za své činy v totalitě potrestán. Když brněnští studenti požadovali, aby byl zbaven vedoucí funkce představitel vysoké školy, ani po patnácti letech soud nedal studentům za pravdu.

V právním státě každý soudce rozhoduje výhradně o žalobním návrhu. Jedná-li se o spor, ve kterém je více účastníků, musí soudce vyloučit všechny, kterým je výrok soudu lhostejný. To je princip vyloučení třetího. Zůstanou pouze dva subjekty: žalobce (žalující strana) a odpůrce (strana žalovaná). Pouze jeden účastník odchází vítězně.

Soud je činnost za úplatu. Není-li žalobcem stát, musí soudce stanovit výši soudního poplatku, kterou skládá žalobce před jednáním soudu. Každý soud probíhá pouze mezi dvěma subjekty. Všichni soudci musí rozhodovat nestranně a nezávisle. Všichni mají stejnou pravomoc. Soudy v První republice probíhaly bezproblémově, protože prokurátoři respektovali své povinnosti, a soudci věděli, co je spravedlivý (čili pravdivý) výrok. O každém skutku, nebo o podezření z vykonaného skutku, musí rozhodovat nezávislý a nestranný soud. Státní zástupce má povinnost požádat soud, aby rozhodl, zda předložené důkazy stačí k obvinění, nebo zda policie má pokračovat ve vyšetřování. Jestliže soudce žalobu přijme, nebo povolí další vyšetřování, automaticky se musí stát zákonným soudcem šetřeného případu.

Civilní soudy probíhají podle výkladu Občanského soudního řádu (OSŘ). Už to je problematické, protože vojenské soudy byly rozpuštěné po sametové revoluci. Exekutoři neexistovali. Vymysleli jste řadu předpisů, jak mají probíhat exekuce. Na základě těchto předpisů se asi desetina občanů dostala do pravomocí těchto exekutorů. Tak jste vymysleli novou řadu předpisů, kterými pravomoc exekutorů omezujete.To vám není zřejmé, že veškerou pravomoc musí řešit výhradně soud? To je přesně ta instituce, která může nařídit každému občanovi, instituci i státu. Výjimkou jste pouze vy, zákonodárci, a prezident jako nejvyšší velitel armády. Ale soudci mají v Ústavě přesně stanovené, jak v těchto případech postupovat. Domnívám se, že prezidenta nelze zbavit svéprávnosti, ale soud lze odložit do uplynutí mandátu.

Všechny zákony a nařízení, které vznikly po sametové revoluci, je třeba podřídit novému „Občanskému soudnímu řádu“ (OSŘ), jehož základem by měly být následující paragrafy:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických, (2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod, (3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO), (4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, (5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním držení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo nutit jiné soudy, aby za něho rozhodovaly.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

Vážení zákonodárci,

domníváte se, že třicet let upravování OSŘ přivedlo republiku mezi právní státy? Nebylo by lepší finance utopené v justici věnovat péči o sociálně slabší občany? Je to ve vašich rukách.

Hnutí „ANO bude líp“ skutečně plní polovinu svého cíle. Hmotně se daří občanům lépe. Ale že zákony mají ochraňovat občany a k soudům nebude třeba chodit s advokátem, to se nedaří. Když se nespravedlnost děje podle práva, které jste přidělili státním zástupcům, exekutorům, pracovníkům samosprávných úřadů, pak nejsme právní stát. Mrhání státními prostředky na udržování nevýkonné justice je neomluvitelné. Náklady na odstraňování nespravedlností časem neustále rostou.

Nenajde se ani jeden politický subjekt, který by si za cíl stanovil učinit Českou republiku právním státem?

Všechny „opoziční strany“ mají maximální zájem o zachování současného stavu. Vesměs jsou to ony, které absurdistán svými zákony zavedly.

Autor: Karel Januška | pondělí 27.5.2019 8:14 | karma článku: 11.74 | přečteno: 264x

Další články blogera

Karel Januška

Pravda a lež před soudem

Naše obecné soudy nerespektují zásadu každého soudnictví v demokratickém státě. Soudy musí být nestranné, nezávislé a spravedlivé. Musí respektovat znění Ústavy a Listiny základních občanských práv a svobod.

18.6.2019 v 8:38 | Karma článku: 11.28 | Přečteno: 228 | Diskuse

Karel Januška

Ukradená sametová revoluce

Stotisícihlavé shromáždění občanů svědčí o tom, že společnost je značně rozdělená. Důvody rozdělení jsou jinde, než se organizátoři demonstrací domnívají.

14.6.2019 v 18:21 | Karma článku: 17.21 | Přečteno: 672 | Diskuse

Karel Januška

Nedokončená sametová revoluce

Zanedlouho uplyne 30 let od památných událostí na Albertově a Václavském náměstí. Od té doby nastalo hodně změn.

12.6.2019 v 7:34 | Karma článku: 11.14 | Přečteno: 379 | Diskuse

Karel Januška

Morální úpadek justice

Přechod od socialistické ekonomiky do kapitalismu se zdařil, i když ztráty státního majetku byly nemalé. Kontinuita práce soudů a státních zástupců od sametové revoluce až po dnešek je nezpochybnitelná.

11.6.2019 v 9:07 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 255 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Lubomír Stejskal

Vzpomínka na prezidenta

Zemřel náhle během soudního přelíčení, které bylo v posledních letech jeho údělem. Den poté byl tichosti v Káhiře pohřben. Takový byl závěr života Muhammada Mursího, jednoho z nemnoha egyptských prezidentů.

18.6.2019 v 21:00 | Karma článku: 8.25 | Přečteno: 228 | Diskuse

Ladislav Vorel

O diskuzi na můj článek /Sobotka, Babiš/ který jsem nenapsal, aneb hrbatá koza

Zní to divně, ale je to tak. Po vyjití mého článku - Kdo krade víc, Sobotka nebo Babiš - jsem se nestačil divit. Ctenáři reagovali na něco, co v článku vůbec nebylo.

18.6.2019 v 20:38 | Karma článku: 9.72 | Přečteno: 242 | Diskuse

Libor Čermák

Brusel ani západní Evropa už nejsou pro nás vzorem demokracie!

Jak jsem se dočetl na Foru24, tak přímo v Bruselu se prý má proti nám dnes konat jakási demonstrace. Hm, zajímavé. Jenže Brusel ani západní Evropa už v současné době nejsou pro nás Čechy žádným vzorem svobody a demokracie.

18.6.2019 v 13:37 | Karma článku: 37.30 | Přečteno: 1133 |

Jan Bartoň

Antibabišovská koalice zve ČSSD do svých řad

Opoziční strany vyvolají hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše po shromáždění Milionu chvilek na Letné v Praze. Vyzývají ČSSD, aby už konečně dostala rozum a hlasovala proti vládě, v níž sedí.

18.6.2019 v 12:42 | Karma článku: 38.00 | Přečteno: 1245 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Hlasovat o nedůvěře vládě ano, ale všechno má svůj čas…

ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN hodlají společně ladit noty na hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Šanci na úspěch mají malou a možná si tak dobrovolně podřezávají pod sebou větev, která ještě ani nevyrostla...

18.6.2019 v 10:47 | Karma článku: 25.29 | Přečteno: 682 | Diskuse
Počet článků 674 Celková karma 15.41 Průměrná čtenost 715

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Hlava 2 Moc zákonodárná, Článek 27: (5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností. Článek 82: (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

Listina Článek 10(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

 

Najdete na iDNES.cz