Pravda a lež před soudem

18. 06. 2019 8:38:03
Naše obecné soudy nerespektují zásadu každého soudnictví v demokratickém státě. Soudy musí být nestranné, nezávislé a spravedlivé. Musí respektovat znění Ústavy a Listiny základních občanských práv a svobod.

Pouze někteří zákonodárci v Poslanecké sněmovně halasně tvrdí, že „premiér je ve střetu zájmů“. Poslanci i senátoři jsou v rámci svého zvolení do zákonodárného sboru chráněni imunitou. Kdekoliv mohou prohlašovat cokoliv. Mohou být zadržení při uskutečňování trestného činu, ale pouze krátkou dobu. Ústava stanovuje, že mandát zákonodárce je pro stát důležitější, než jeho případný trestný čin.

Příjmy do státního rozpočtu zajišťují bezproblémový chod státu. Mám pocit, že zákonodárci při stanovování odměňování soudců udělali několik drobných chyb. Soudci také chodí k lékaři. Nepochybně by měli platit nemocenské pojištění. Každý příjem by měl být zdaněný. V zájmu pravidel právního státu by měli také soudci přispívat ze svých příjmů do státního rozpočtu, tudíž jejich příjem by měl být také daněný. Nemám přesné informace, pouze předkládám, jak by se měl chovat stát.

Vyzývat občany, aby byl odvolaný některý ministr, je pohrdání svobodnou vůlí jiných občanů a důvěrou v právní stát. Na to mají občané právo. Ale organizátoři by měli odhalit a navrhnout řešení objektivních problémů. Premiér vzešel z vůle jiné části voličů.

Došel jsem k závěru, že „Česká televize“ je jeden z největších šiřitelů nepravdy (lži). Moderátoři běžně používají termín „trestně stíhaný premiér“. Tento termín vznikl na půdě našeho zákonodárného sboru. Zákonodárci všech stran mají imunitu. I když se někteří honosí tituly z našich totalitních vysokých škol, měli by dokázat oddělit pravdu od lži. Jejich vlastní zájmy jsou jim přednější, než zájmy většiny občanů.

Vítězové prvních voleb do České a Slovenské poslanecké sněmovny byli (Klaus sr. a Mečiar). Ignorovali vůli poslanců a hbitě rozdělili republiku na dvě části. Samotné rozdělení republiky bylo okolními státy přijaté kladně. Na Slovensku byl jiný názor na kuponovou privatizaci, proto druhá vlna už neproběhla.

Zvolení zástupci do Poslanecké sněmovny si přivlastnili činnost, která je v právním demokratickém státě výhradně v moci soudců.

Opojení vítězstvím sametové revoluce a idealistickými názory prezidenta Havla, jali se totalitní soudci rozhodovat i o bezúhonnosti občanů a svých kolegů poslanců.

Ignorovali základní článek Listiny práv: Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Jak senátoři, tak poslanci jsou chránění imunitou. Pro právní stát je funkce zákonodárce důležitější než případné osobní pochybení zákonodárce.

V naší republice se pravda stává cizím slovem. O úctě zákonodárců a moderátorů k pravdě se nedá mluvit. Pane Takáči (pí Tvarůžková) několikrát jste pronesl „trestně stíhaný premiér“. Můžete mi definovat soud, který pana premiéra odsoudil, nebo připustil, že jeho činnost může být v rozporu se zákonem? Úředníci ES nejsou soudci!! V právním státě pouze soud může někoho potrestat.

Současné znění OSŘ:

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 307/2018 Sb. Čl. IV

1. Řízení, které nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončeno, se dokončí podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ve vztahu k hypotečním zástavním listům podle § 28 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona a které se nepovažují za kryté dluhopisy podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

?????????????????????????????????

Páni zákonodárci, jak jste spokojení se svou prací, když 75 roků od nástupu totality a 30 let od vítězství Sametové revoluce se soudní postupy a výroky soudců řídí špatně upravenými předpisy z totalitní justice?

Je bezpodmínečně nutné zařadit státní zástupce do ministerstva vnitra, nebo pro ně zřídit samostatný úřad.

Dále dát soudcům na vědomí, že hodláte trvat na dodržování Ústavy. Že nebudete tolerovat pokřivení zákonných předpisů dobou totality. Že přijmete následující doplnění právních norem:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují.

Jsou to: (1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických, (2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod, (3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO), (4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, (5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo přikazovat jiným soudům, aby za něho rozhodovaly.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

--------------------------------------------------------

Respektováním tisíciletých pravidel spravedlivého rozhodování rozhodně skončí "blbá nálada" mnoha občanů. Politické strany a uskupení by se k dané problematice měly veřejně přihlásit. Budou-li mlčet, je to také zpráva pro občany.

Autor: Karel Januška | úterý 18.6.2019 8:38 | karma článku: 11.84 | přečteno: 291x

Další články blogera

Karel Januška

Soudy podle práva nebo podle přání prezidenta?

Úvaha nad současnou situací v naší republice. Soudy nerozhodují podle zákona, ale podle výkladu zákona „občany s právnickým vzděláním“.

16.7.2019 v 7:20 | Karma článku: 8.39 | Přečteno: 188 | Diskuse

Karel Januška

Vybudujme demokratický stát

Dopis premiérovi a předsedovi ČSSD. Ústavní soud již několikrát přiznal, že řešení sporu bylo chybně rozsouzené a pozastavil výkon rozhodnutí soudu.

13.7.2019 v 3:38 | Karma článku: 14.51 | Přečteno: 338 | Diskuse

Karel Januška

Dluhy dětí

Nesmyslné rozhodnutí zákonodárců. Z každého nařízení pro občany, které současní zákonodárci přijímají, je zřejmý úmysl zachovat maximální výhody pro občany „s právnickým vzděláním“.

10.7.2019 v 18:19 | Karma článku: 17.30 | Přečteno: 540 | Diskuse

Karel Januška

Máme Ústavní soud?

Úvaha nad naší justicí. Navrhuji odvolat nejvyššího státního zástupce a některé potrestat. Podle informace diskutujícího s mými názory se dovídám:

10.7.2019 v 7:36 | Karma článku: 13.75 | Přečteno: 357 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Lubomír Stejskal

Číše čistého vína aneb Proč nevěřím v mírovou dohodu

COGAT je zkratka izraelského úřadu pro koordinaci vládních aktivit na Teritoriích, tj. v Judeji, Samaří a Pásmu Gazy. Na svém Twitteru zveřejnil poučný videoklip: jak fungují letní dětské tábory Hamasu.

16.7.2019 v 19:30 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 94 | Diskuse

Vladka Spidlova

...a nikdo se vás nezastane

Podle médií hlavního proudu by náhodný návštěvník ze zapadlých polárních krajů či jiného přilehlého vesmíru usoudil, že Evropská unie, potažmo Evropa, je plná sluníčkových lidiček se srdíčkem na dlani.

16.7.2019 v 17:32 | Karma článku: 24.76 | Přečteno: 284 | Diskuse

Luděk Niedermayer

Mission impossible na Čapáku...

Něco takového, aspoň dle mého názoru, bude objasňování toho, že hodnota reklamy, kterou si firmy holdingu Agrofert objednaly u Čapího hnízda (luxusní rezidence, sotva na dohled od silnice), byla v řádu stovekmilionů.

16.7.2019 v 16:45 | Karma článku: 14.85 | Přečteno: 286 | Diskuse

Pavel P. Kopecký

Miloš Zeman a paradoxy sociální demokracie

Hlava státu znovu bohužel dokázala (především sobě), že Ústava pro ní není než trhací kalendář. De facto rozvíjí, byť to někteří neradi uslyší, ohýbání fundamentálních norem, k němuž se uchylovali jeho předchůdci: Havel a Klaus

16.7.2019 v 16:23 | Karma článku: 8.81 | Přečteno: 199 | Diskuse

Michal Vimmer

Hamáčkova kuchařka

Říká se, že soudruh Lenin nikdy netvrdil, že "socialistický stát může řídit každá kuchařka." To ale neznamená, že by kulturu nemohl řídit Šmarda, zahraničí Poche a dopravu Dolínek. Sociální demokrati recept na vládu mají: loterii!

16.7.2019 v 13:04 | Karma článku: 18.00 | Přečteno: 417 | Diskuse
Počet článků 690 Celková karma 13.63 Průměrná čtenost 706

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Hlava 2 Moc zákonodárná, Článek 27: (5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností. Článek 82: (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

Listina Článek 10(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

 

Najdete na iDNES.cz