Nedokončená sametová revoluce

12. 06. 2019 7:34:11
Zanedlouho uplyne 30 let od památných událostí na Albertově a Václavském náměstí. Od té doby nastalo hodně změn.

Nejpodstatnější byl rozpad ČSSR na ČR a Slovensko. Ten se uskutečnil právnickou cestou. Politické reprezentace, které se prohlásily za vítěze revoluce, pokojně oddělily historická území, a prohlásily je za samostatné státy. Celý svět nás díky osobě Václava Havla obdivoval.

Podstatou správného chodu demokratického státu jsou svobodné volby, ve kterých občané zvolí své zástupce. Vládne vláda, složená ze zvolených zástupců.

Má-li společnost po revoluci správně fungovat, musí existovat taková moc soudní, která respektuje spravedlivé soudnictví. Jak má spravedlivé soudnictví fungovat, objevili už ve starověku. Soudci musí být nezávislí, morální a dokázat oddělit pravdu od lži. Někdy ani tyto předpoklady nezaručí správný chod státu (Hitlerovo Německo).

Osobnosti, které se po sametové revoluci dostaly volbami do popředí, byli V. Klaus za ODS (Občanská demokratická strana) a M. Zeman za ČSSD (Česká strana sociálně demokratická). Uskutečněná privatizace státního majetku právní stát nepřinesla. Ani Lidový dům nepřispěl k volebním úspěchům.

Aby po nějaké revoluci vznikl ekonomicky fungující právní stát, musí existovat takové právní normy, které stanovují soudcům, jak mají rozhodovat. Moc soudní je v každém právním státě bezpodmínečně nutná. Jakými normami se má soud řídit, musí přesně stanovit zákonodárci. Zákonodárci určují, jak je stát ke svým občanům spravedlivý. Naši zákonodárci jsou z velké části „vyškolení“ v duchu totalitní justice. Do zákonných předpisů si záměrně vkládají takové právní normy, které jim zaručí profit v civilní profesi.

Proběhly všeobecné volby, zda si občané přejí připojit k zemím, které byly za totality označované různými hanlivými přívlastky. Občané jasně sdělili, že do Evropského společenství chtějí.

Po vítězství sametové revoluce se zapomnělo na jednu důležitou skutečnost. Přikázat soudcům, aby respektovali novou situaci. Přijala se nová Ústava, která prakticky kopírovala Ústavu z První republiky. Ale státní zástupci (prokurátoři) byli ponecháni pod pravomocí ministra spravedlnosti. Což je zásadní chyba, protože státní úředníci náleží do moci výkonné. Navíc soudní postupy nikdo nezměnil. Soudci mohli a nadále mohou ignorovat základní zákony spravedlivého rozhodování, protože jim to „Občanský soudní řád“ dovoluje. Tak někteří soudci dosud aplikují své rozhodnutí.

Stali jsme se členy ES, ale v právních normách tato skutečnost není nikde definovaná. Není definovaná priorita mezi místními a nadnárodními zákony. Z Ústavního soudu se stal soud dovolací, protože výroky některých soudců jsou absurdní. Státní úředníci v zákonodárném sboru si neustále upravují zákonné příkazy tak, aby stát byl nevyčerpatelným zdrojem jejich příjmů. Nejdříve si „uzákoní“ předpisy pro vznik exekutorů, načež jim novým zákonem omezují pravidla. Politické strany předvádějí, jak hodně pracují pro blaho občana. To je tristní situace v naší republice, kterou je třeba změnit. Ale i radikální změna může trvat roky. Dokud zákonodárci nepřijdou k rozumu, protože výhradně zákonodárci mohou soudcům přikazovat.

Vážení zákonodárci,

bylo by žádoucí ukončit hru na „právní demokratický stát“.

Stačí, když státní zástupce zařadíte do ministerstva vnitra, nebo jim zřídíte samostatný úřad.

Dále dáte soudcům na vědomí, že hodláte přijmout následující doplnění právních předpisů:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují.

Jsou to: (1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických, (2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod, (3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO), (4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, (5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo přikazovat jiným soudům, aby za něho rozhodovaly.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

......................................................................................................

Když zákonodárci tento cíl sdělí voličům, okamžitě přestane výroba nesmyslných soudních spisů, které putují mezi různými soudy. Dojde k úsporám na provoz soudů. Soudní řízení se podstatně zkrátí. Stát ušetří náhrady za zmanipulované soudní rozhodnutí. Spravedlnost rozhodnutí si soudci budou sami kontrolovat.

Republika se může stát právním státem nejpozději v příštím volebním období.

Ing. Karel Januška, ID: uiz6ad

Autor: Karel Januška | středa 12.6.2019 7:34 | karma článku: 11.14 | přečteno: 379x

Další články blogera

Karel Januška

Pravda a lež před soudem

Naše obecné soudy nerespektují zásadu každého soudnictví v demokratickém státě. Soudy musí být nestranné, nezávislé a spravedlivé. Musí respektovat znění Ústavy a Listiny základních občanských práv a svobod.

18.6.2019 v 8:38 | Karma článku: 11.34 | Přečteno: 247 | Diskuse

Karel Januška

Ukradená sametová revoluce

Stotisícihlavé shromáždění občanů svědčí o tom, že společnost je značně rozdělená. Důvody rozdělení jsou jinde, než se organizátoři demonstrací domnívají.

14.6.2019 v 18:21 | Karma článku: 17.21 | Přečteno: 672 | Diskuse

Karel Januška

Morální úpadek justice

Přechod od socialistické ekonomiky do kapitalismu se zdařil, i když ztráty státního majetku byly nemalé. Kontinuita práce soudů a státních zástupců od sametové revoluce až po dnešek je nezpochybnitelná.

11.6.2019 v 9:07 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 255 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Marie Kolářová

Sebevražední lumíci se vznáší nad českou kotlinou

Prezident vysvětlil svému dvornímu obdivovateli a současně moderátorovi TV Barrandov, co jsou lumíci: „dílem brouci, dílem motýli, kteří trpí sebevražedným komplexem, vrhají se do moře, kde utonou, protože neumějí plavat.“

19.6.2019 v 11:14 | Karma článku: 15.31 | Přečteno: 269 | Diskuse

Jan Dvořák

Nová koaliční krize?

Úterní jednání koaliční rady přispělo k uklidnění vztahů mezi lídry obou partají jen částečně. Došlo sice k dohodě, že poslanci ANO nebudou volit do rady ČTK sporného kandidáta SPD Semína, ale vyvstal problém kvůli jiné volbě.

19.6.2019 v 9:06 | Karma článku: 16.32 | Přečteno: 366 | Diskuse

Jan Bartoň

Trump zahájil kampaň, CNN se „odpojila“

Prezident Donald Trump oznámil svou kandidaturu na prezidenta USA na akci ve městě Orlando ve státě Florida. Jeho příznivci v hale „odpojili“ pokrytí akce televizí CNN posměšným skandováním.

19.6.2019 v 8:39 | Karma článku: 32.74 | Přečteno: 738 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Vzpomínka na prezidenta

Zemřel náhle během soudního přelíčení, které bylo v posledních letech jeho údělem. Den poté byl tichosti v Káhiře pohřben. Takový byl závěr života Muhammada Mursího, jednoho z nemnoha egyptských prezidentů.

18.6.2019 v 21:00 | Karma článku: 11.39 | Přečteno: 358 | Diskuse

Ladislav Vorel

O diskuzi na můj článek /Sobotka, Babiš/ který jsem nenapsal, aneb hrbatá koza

Zní to divně, ale je to tak. Po vyjití mého článku - Kdo krade víc, Sobotka nebo Babiš - jsem se nestačil divit. Ctenáři reagovali na něco, co v článku vůbec nebylo.

18.6.2019 v 20:38 | Karma článku: 16.53 | Přečteno: 484 | Diskuse
Počet článků 674 Celková karma 15.41 Průměrná čtenost 715

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Hlava 2 Moc zákonodárná, Článek 27: (5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností. Článek 82: (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

Listina Článek 10(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

 

Najdete na iDNES.cz