Demokratická republika

18. 08. 2019 10:41:57
Úvaha nad současnou situací v naší republice. Pravda a morálka jsou pro soudce cizí slova. Spravedlnosti se občan dovolá jen stěží. Návrh k návratu právního státu.

Demokratický stát je definován rovností práv občanů před zákonem. O vině a trestu, nebo o právu a bezpráví rozhoduje pouze nestranný a nezávislý soud.

Institut státního zastupitelství je součástí moci výkonné. Pouze Nejvyšší státní zástupce má podle Ústavy právo obrátit se na Parlament. Je povinností ministra vnitra a celé vlády, aby dohlíželi nad prací státních zástupců. Státní zástupce má před soudem identická práva, jako každý občan. V konkrétním sporu může podat pouze jedno odvolání.

Současný systém rozlišuje občany bez právnického vzdělání, s právnickým vzděláním a advokáty. Každá skupina má jiná občanská práva. Obrátit se na Ústavní soud je jedno ze základních občanských práv, které naši Ústavní soudci udělili pouze advokátům. Tím je normální občan tohoto práva zbavený.

Každý „občan s právnickým vzděláním“ jedná obvykle v první řadě ve svém zájmu. Ústavní soud přiznal, že současný právní systém v některých kauzách nefunguje. Typickým případem je výsledek soudního sporu skupiny občanů se zakladatelem H-System. Občané, kteří legálně jednali podle právních předpisů, jsou podle soudního rozhodnutí nuceni vzdát se svého majetku. To je nevyvratitelný důkaz toho, že reforma justice po sametové revoluci neproběhla. U Ústavního soudu leží asi 1500 dovolání, což jsou úkony, které měly být vyřešené u obecných soudů.

Počet členů Parlamentu „s právnickým vzděláním“ je nemalý. Posametoví zákonodárci vědomě nebo z neznalosti rozdávali pravomoc úředníkům, patrně tušili svůj budoucí prospěch. Pracovníkům ČTÚ svěřili pravomoc rozhodovat o smlouvách s telefonními operátory. Zaměstnancům samosprávných celků svěřili pravomoc vybírat pokuty za dopravní přestupky. Exekutorům svěřili pravomoc vymáhat dluhy. Rozdávání pravomocí vedlo k situacím, kdy občan bez "vzdělání právnického směru" je vydán k nezákonnému vydírání. Zvýhodnění pracovníci jsou vesměs „vyškolení“ na právnických fakultách, které o spravedlivém výroku soudu patrně vůbec nepřednášely. Ani ministři spravedlnosti základy právního státu dosud nepochopili. Také veřejně tvrdí, že „premiér je trestně stíhaný“. Na otázku, který soud stíhání povolil, dosud neodpověděl žádný ministr, žádný státní zástupce, nikdo z opozičních zákonodárců, natož moderátorů ČT či rozhlasu. Nepochybně se při tom porušuje Listina práv, protože je zneuctíváno jméno bezúhonného občana.

V totalitním systému se soudilo podle znění Občanského soudního řádu. Tento předpis stále platí, a zákonodárci jej neustále novelizují. Bývalí ministři spravedlnosti to vysvětlovali občanům v televizi. Nesoudí se podle pravdy, ale podle "závazného právního názoru". V totalitě tento závazný právní názor zněl: "Dělnická třída, vedená KSČ, zvítězí na celém světě." V současnosti je tento "závazný právní názor" ukrytý pod různými paragrafy v neustále upravovaném Občanském soudním řádu. Pravdivý výrok soudce současná justice nerespektuje.

Byl-li někdo pravomocně odsouzený, je ekonomické, aby při jeho dalším pochybení rozhodoval tentýž soudce. To je význam termínu "zákonný soudce". Je lhostejné, který soud případ řeší. Každý soudce musí při řešení identického případu dospět k identickému rozsudku.

Justice nerespektuje princip vyloučení třetího. V každém sporu musí být pouze dva účastníci, kteří ponesou důsledky rozhodnutí soudce. Pro účastníka sporu platí, že výrok soudu je opakem výroku ke druhému účastníkovi. Jeden je v právu (tvrdí pravdu), druhý účastník není v právu. Obžalovaný může být vinen, nebo nevinen. Je povinností soudce vyloučit ze žaloby všechny subjekty, které jsou na výroku soudu nezávislé. V totalitě soudci mohli přikázat žalobci, aby do žaloby přibral dalšího účastníka. Soudce, který nerespektuje princip vyloučení třetího, měl by být okamžitě potrestán, nebo zbavený soudcovského taláru.

Soudcům je nutné upřesnit hierarchii rozhodování a soudcovský slib takovým způsobem, který nedovolí překrucovat literu Ústavy. Termín „nepravomocně odsouzený“ v žádném případě nepatří do slovníku žádného zákonodárce, novináře, či pracovníka České televize. Každé rozhodnutí soudce je pravomocné. Pouze "odvolání" účastníka sporu může pravomoc rozhodnutí soudce odložit.

Upřesnění soudcům musí být v v paragrafové podobě, protože jen takovým zákonům soudci rozumějí. Zákony přírodních, lékařských a technických věd vždy byly a nadále musí být nedílnou součástí soudcova rozhodování. Ve stavu legislativní nouze by mohly být zásady demokratického státu přijaté zákonodárci. Nové politické subjekty (Milion chvilek) by se k doplňkům měly také veřejně vyjádřit.

Doplnění právních předpisů:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:
(1) Zákony přírodních věd, matematiky, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,

(3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),

(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.
§ 2. O vazebním držení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.
§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.
§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo nutit jiné soudy, aby za něho rozhodovaly.
§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

Přijetím těchto "doplňků" Parlamentem se z republiky stane demokratický stát. Přínosy do státní pokladny budou patrně stamilionové. K soudům se bude chodit pro spravedlnost. Trvání soudních sporů se podstatně zkrátí. Vyprázdní se místnosti plné zdůvodnění státních úředníků. Ušetří se náklady na soudní procesy i náklady za špatná rozhodnutí soudů. V justičních palácích bude místo i pro jiné úředníky.

Je povinností zákonodárců prosadit takové řešení, které zajistí každému občanovi, že najde u soudu spravedlnost. Domnívám se, že aktivním hledáním v poslanecké sněmovně se najde dostatečný počet poslanců, kteří se postaví za reformu justice.

V současnosti náklady za špatná rozhodnutí soudů stoupají každým rokem. Po přijetí navržených zákonných úprav budou náklady rychle směřovat k nule. Soudní procesy se podstatně zkrátí. A republika bude právním státem v nejkratší možné době. Občané nepochybně ocení přínos každého politického subjektu.

Autor: Karel Januška | neděle 18.8.2019 10:41 | karma článku: 11.46 | přečteno: 271x

Další články blogera

Karel Januška

Sebevědomí neznalců

Když obratný politik utvoří kolem sebe skupinu občanů, která mu bezmezně důvěřuje, mívá to obvykle velké důsledky. Příkladem jsou skupiny kolem Sokrata, Cézara nebo Hitlera.

21.9.2019 v 4:27 | Karma článku: 9.79 | Přečteno: 253 | Diskuse

Karel Januška

Pohrdání pravdou

Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.

20.9.2019 v 6:23 | Karma článku: 14.13 | Přečteno: 407 | Diskuse

Karel Januška

Právní stát

Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.

18.9.2019 v 4:21 | Karma článku: 10.31 | Přečteno: 167 | Diskuse

Karel Januška

Platíme spravedlivě?

Jsem přesvědčený o tom, že naše republika nerespektuje primární právo občana být uznáván za nevinného, dokud soud nepřipustil pochybnost o jeho nevině.

17.9.2019 v 9:04 | Karma článku: 21.33 | Přečteno: 463 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Petr Burian

Ministryně zjistila to, co všichni vědí už 30 let

Paní ministryně Maláčová byla pozvaná na jednu noc poslankyní Fialovou do závadové čtvrti Předlice v Ústí n/L. Poté co se přebrodila řekou odpadků si ráno do deníčku zapsala: noc byla klidná. Tohle si zapisovali vojáci na frontě.

21.9.2019 v 16:49 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 97 | Diskuse

Josef Nožička

Prezident udělal hloupost

Když už se zdálo, že téma trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo pozvolna vyšumí do ztracena, prezident Miloš Zeman se svým neuváženým výrokem, proneseným na TV Barrandov, postaral o jeho oživení.

21.9.2019 v 13:08 | Karma článku: 18.55 | Přečteno: 517 | Diskuse

Ivo Hnilica

Naše země vzkvétá - říkám bez ironie!

Použiji jedno přísloví "všechno zlé je k něčemu dobré", ale aby se to poznalo, potřebuje to svůj čas. Máme se lépe než jsme se měli kdykoliv předtím to je nezpochybnitelná skutečnost a ve všem konání státu i pro život běžných lid

21.9.2019 v 12:05 | Karma článku: 16.57 | Přečteno: 302 | Diskuse

Jan Hink

Kde není zloba, tam ji zařídí. Pořádek musí být.

I čínstí a židovští Elfové vstupují na scénu a prokazují svůj smysl pro pořádek. Kde není problém, tam ho vytvoří. Tentokrát našli rasismus ve znakové řeči.

21.9.2019 v 10:17 | Karma článku: 15.92 | Přečteno: 253 | Diskuse

Jan Bartoň

Polčák – Zemana vyřeší příroda

Europoslanec Stanislav Polčák není prvním, který si přeje smrt Miloše Zemana. Něco velmi podobného prohlašoval nedávno režisér Václav Marhoul na iDnes.

21.9.2019 v 8:00 | Karma článku: 43.01 | Přečteno: 3770 | Diskuse
Počet článků 701 Celková karma 13.91 Průměrná čtenost 702

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Povinností Státního zastupitelství je požádat soud, zda shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vznést obvinění. Soud(ce), který obvinění připustí, se musí stát zákonným soud(c)em případu.

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Najdete na iDNES.cz