Dopis předsedovi vlády

7. 09. 2019 20:16:19
Stokrát opakovaná lež se prý stává pravdou. Pro naši republiku to hrozí také. Proto budu stokrát opakovat pravdu, abych lež vyvrátil.

Pane premiére (2)

Když vaše Hnutí ANO někdy v roce 2013 vstupovalo do politického boje, tak slibovalo:
„Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. To neznamená, že musí laik rozumět všem zákonům, ale naopak, že to nepotřebuje.“
V podobné situaci jako Vy je nyní asi sto tisíc bezmocných občanů. Když jste domnělé přestupky splatil, dokonce jste státu odvedl i to, co mu nenáleží, a v očích normálních občanů jste přiznal svou vinu. Domnívám se, že byste měl použít současnou pravomoc vlády, a dát justici do pořádku tak, aby pravda zůstala pravdou.
Státní zastupitelství je úřad, který zastupuje stát před mocí soudní. Dozoruje nad shromažďováním důkazů, které provádí policie. Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně (nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman) podléhají Vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci.
Vedení státního zastupitelství musí být podřízené ministerstvu vnitra. Ministr je politická funkce. Řízení státu musí být takové, které umožní po volbách bezproblémový přechod levo-pravé vlády. Proto po ustavení nové vlády by mělo následovat složení funkcí všech vedoucích státních úřadů. Pouze vedoucí úřadů vyjmenovaných v Ústavě se to netýká. Je povinností nové vlády odvolat nejvyššího státního zástupce (pokud to neučinil sám), aby bylo zajištěné plnění cílů nové vlády. V současnosti má úřad státního zastupitelství v Praze a Olomouci jiné vnitřní předpisy. Ústava předpokládá, že se pouze Nejvyšší státní zástupce může obrátit na Parlament. Současný Nejvyšší zástupce hraje mrtvého brouka. Dovoluje svým podřízeným, aby se bez příkazu obraceli na zákonodárce, a nutili je, aby se zabývali činností svých kolegů. Sám příkazy svým podřízeným asi ani nedává.
Řešení současné situace je jednoduché. Stačí k tomu dva kroky:
1. Vláda s okamžitou platností odvolá Pavla Zemana z postu Nejvyššího státního zástupce. Dočasně pověří touto funkcí pracovníka, na kterém se vláda shodne. Tomuto úředníkovi sdělí, že je zodpovědný za jednotný postup ve všech úřadech státního zastupitelství. Připomene mu, že jeho podřízení nesmí činit kroky, které nejsou v souladu s jeho pravomocí. Neuspěje-li s předloženými důkazy u soudce, je jeho povinností předat případ nadřazenému úředníkovi.
2. Soudcům je třeba dát na vědomí, že Hnutí ANO bude prosazovat návrat justice k právnímu státu. Je třeba ignorovat totalitní způsoby rozhodování. Do Poslanecké sněmovny předloží následující doplnění právních předpisů, které vrátí soudní rozhodování do stavu, který byl před totalitním systémem. Měl by zahrnovat tato upřesnění:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:
(1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,
(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,
(3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),
(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,
(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.
§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.
§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz.
§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.
§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

Dámy a pánové zákonodárci,
dovolili jste stávajícím soudcům rozhodovat podle právních předpisů, platných za totality. Ještě stále slyšíme, že soudci musí rozhodovat podle "závazného právního názoru", čili soudíte podle totalitních předpisů.

Schválili jste nový "Občanský zákoník", který vnesl do justice další možnosti, jak ovládat svobodného občana. Nechali jste v platnosti části Občanského soudního řádu, který umožňuje soudcům ignorovat předložené důkazy. Umožnili jste státním úředníkům ukládat a vybírat pokuty za dopravní přestupky. Pouze moc výkonná může mít povinnost ukládat pokuty, nikoliv úředníci. Umožnili jste vznik speciálních občanů "exekutorů" opět s možností vyměřovat a vybírat pokuty a poplatky. Nyní se snažíte omezovat jejich pravomoc. V právním státě rozhoduje soud, kdo a kolik musí zaplatit ten, který porušuje zákon. Když stanovíte přesné předpisy pro splátky a odměny exekutorům, není třeba jiných zákonů. Když exekutor poruší svou pravomoc, soud ho musí potrestat. Tak je to v normálních státech, kde je moc soudní samostatná. To se u nás neděje.

Ing. Karel Januška, ID: uiz6ad

Autor: Karel Januška | sobota 7.9.2019 20:16 | karma článku: 18.06 | přečteno: 963x

Další články blogera

Karel Januška

Právní stát

Principy demokratického státu by měly být zřejmé alespoň předsednictvu každé politické strany. Právní stát má uspokojovat potřeby každého občana. Naše republika není právním demokratickým státem.

18.9.2019 v 4:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 57 | Diskuse

Karel Januška

Platíme spravedlivě?

Jsem přesvědčený o tom, že naše republika nerespektuje primární právo občana být uznáván za nevinného, dokud soud nepřipustil pochybnost o jeho nevině.

17.9.2019 v 9:04 | Karma článku: 20.93 | Přečteno: 429 | Diskuse

Karel Januška

Tajná policie v demokracii

Vláda by měla s okamžitou platností odvolat z funkcí všechny státní zástupce, kteří se obrátili na Parlament se žádostí o posouzení činnosti některého občana. V demokratickém státě to výhradně činí soud.

15.9.2019 v 11:39 | Karma článku: 13.94 | Přečteno: 454 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jan Hurka

Moravec a soudní tryzna nad Horkou kaší s odposlechy

Neděle 13 hodina a na Žižkovské TV věži o stavu soudnickém se plká a mlží... Co nového...hm, klientelismus a rozsudky z pohádkové říše Lží fantas a magorie.....

18.9.2019 v 6:06 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 87 |

Jan Ziegler

Sovětský vpád do Polska přinesl vraždy a zotročení

Dnes je tomu přesně 80 let, kdy 17. září 1939 napadla Rudá armáda východní Polsko, které v souladu s paktem Molotov - Ribbentrop okupovala. Němci i Sověti se v dobyté zemi dopustili zločinů proti lidskosti.

17.9.2019 v 18:34 | Karma článku: 28.19 | Přečteno: 628 | Diskuse

Zdeněk Majzlík

Kouření konopí a co na to plíce.

Správně bych neměl užívat výraz „kouřit“, pokud se jedná o užívání jointů. Sem patří výraz „hulit“. Jenže ten má přece jen trochu pejorativní nádech a tak snad mi všichni uživatelé konopí odpustí, že jej zde používat nebudu.

17.9.2019 v 17:43 | Karma článku: 19.44 | Přečteno: 342 | Diskuse

Jiří Turner

Zastavení stíhání Andreje Babiše jako lest demokracie

Toto je polemika s článkem paní Lhotské, od jehož názvu se název toho mého liší sice jen jedním písmenem, ale naopak poněkud odlišná jsou moje stanoviska k této kauze a jiná jsou i má hodnocení obecných principů demokracie.

17.9.2019 v 11:29 | Karma článku: 28.10 | Přečteno: 3114 | Diskuse

Tomáš Gayer

Když se žena s mužem mine....

Kličová slova dnešního kreslenného blogu: chvilka, odcházeti, manžel, manželka, musiti, minouti se...

17.9.2019 v 9:48 | Karma článku: 19.36 | Přečteno: 499 | Diskuse
Počet článků 699 Celková karma 14.10 Průměrná čtenost 703

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Povinností Státního zastupitelství je požádat soud, zda shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vznést obvinění. Soud(ce), který obvinění připustí, se musí stát zákonným soud(c)em případu.

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Najdete na iDNES.cz