Důkazy a názory

23. 09. 2019 5:04:51
Vědní obory obvykle zkoumají příčinné souvislosti mezi nějakými jevy. Když Archimedes zkoumal, zda zlatník spotřeboval všechno zlato k výrobě šperku, objevil zákon, kterému se učí děti na všech školách druhého stupně.

Doufám, že naši soudci a zákonodárci nestačili přikázat, aby se takové spory posuzovaly podle „závazného právního názoru“.

Už ve starověku docházelo ke sporům. Už tenkrát si vybrali, nebo vrchnost určila, který občan bude soudcem. Spravedlivé rozhodování soudce vždy bylo a současně také je zaručené pouze jeho morálními a vědomostními vlastnostmi.

V jednostupňovém soudnictví (Velká Britanie, USA) nemůže účastník sporu požádat soud o přezkoumání rozsudku. Soudce (nebo porota soudců, která rozhoduje jednomyslně) má vždycky pravdu.

Dvoustupňové soudnictví umožňuje každému účastníku sporu podat odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Pozastavuje výkon rozhodnutí soudu prvního stupně do doby, dokud nerozhodne odvolací soud (soud druhého stupně). Pokud jde o spor mezi státem a jiným subjektem, musí to platit také. I když je tento subjekt na kterékoliv funkci ve státě.

Po revolucích, nebo když se ujme moci diktátor, bývá rovnováha mezi mocí výkonnou a soudní narušená.

Po naší sametové revoluci se moc soudní řídila totalitními metodami, a republika se bezproblémově rozdělila na Česko a Slovensko. Klaus a Mečiar se dohodli bez vůle lidu. Miloš Zeman se zasloužil svým postupem o vzkříšení ČSSD. Zasloužil se o to, že strana obdržela Lidový dům. Ale strana ho odmítla zvolit prezidentem.

Do Parlamentu jsou volení různí občané. Neuvědomují si, kdy je třeba hájit zájmy všech občanů, a kdy je třeba hájit preference své strany. Aby bylo bezproblémově možné střídat vlády levého a pravého směru, je bezpodmínečně nutné, aby soudci rozhodovali podle tisíciletých zásad. Pravda je hodnota. Archimedův zákon musí platit po každých volbách do parlamentu.

Každý státní zástupce je úředníkem, protože žádný nebyl zvolený občany. Žádný státní zástupce nemá právo prohlásit o výroku soudu, že je nepravdivý. Takovou skutečnost by si měli uvědomit všichni současní poslanci a senátoři. Zákonodárci, kteří čekají na výrok Nejvyššího státního zástupce, by se již nikdy neměli ucházet o senátorský nebo poslanecký mandát.

Návrat justice k právnímu státu lze uskutečnit dvěma kroky:

1. Vláda s okamžitou platností odvolá Pavla Zemana z postu Nejvyššího státního zástupce. Dočasně pověří touto funkcí pracovníka, na kterém se shodne. Tomuto úředníkovi sdělí, že je zodpovědný za jednotný postup ve všech úřadech státního zastupitelství. Připomene mu, že jeho podřízení nesmí činit kroky, které nejsou v souladu s jeho pravomocí. Neuspěje-li s předloženými důkazy u soudce, je jeho povinností předat případ nadřazenému zástupci.

2. Soudcům je třeba dát na vědomí, že Hnutí ANO spolu s některými zákonodárci, bude prosazovat návrat justice k právnímu státu. Do Poslanecké sněmovny předloží doplnění právních předpisů, které vrátí soudní rozhodování do stavu, který byl před totalitním systémem. Může být v následující formě:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,

(3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),

(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.

§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní

Ing. Karel Januška, ID: uiz6ad

Autor: Karel Januška | pondělí 23.9.2019 5:04 | karma článku: 9.77 | přečteno: 247x

Další články blogera

Karel Januška

Diskuze v ČT

Včera si moderátor V. Moravec pozval diskutující, vesměs „odborníky“ na občanská práva. Jedním z diskutujících (filozof) zobecnil Archimédův zákon.

16.10.2019 v 5:49 | Karma článku: 25.04 | Přečteno: 1264 | Diskuse

Karel Januška

EU a občané ČR

Vybudovat z Evropské Unie takovou organizaci, ve které by se občané každého státu cítili spokojeně, je velký a patrně neřešitelný problém.

15.10.2019 v 9:14 | Karma článku: 7.98 | Přečteno: 172 | Diskuse

Karel Januška

Právní stát s totalitní justicí

Bez pravdy nebude spravedlnost. Naše vládní i opoziční strany si s interpretací Ústavy nedělají velké starosti. Místo spravedlivého státu, máme stát řízený soudním systémem, který platil v totalitě.

10.10.2019 v 8:47 | Karma článku: 17.10 | Přečteno: 314 | Diskuse

Karel Januška

Marná snaha senátorů a poslanců.

Někteří poslanci a senátoři projevili aktivitu, aby se před voliči zviditelnili. Zřejmě projevili velké úsilí, aby se dobrali výsledků, které jsou občanům zjevné.

9.10.2019 v 3:31 | Karma článku: 10.65 | Přečteno: 311 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Pavel Chalupský

Ne přítel.

Jak málo stačí. Jak málo stačí k tomu, aby se z přítele stal nepřítel. Nechci zde rozebírat příčiny, důvody. Kdo chce, tak si je najde sám. Jde mi o něco jiného.

18.10.2019 v 5:24 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 8 | Diskuse

Víťa Mužík

Když se k Vám dovolá milá zákaznice…

"...můžete mi říci co právě děláte? Ten telefon Vám musel zazvonit již nejméně třikrát! Že Vám tam příjdu osobně zvednout mandle!? Jak mi vysvětlíte, že..."

17.10.2019 v 23:05 | Karma článku: 6.05 | Přečteno: 171 | Diskuse

Karel Trčálek

Rekondiční pobyt pana prezidenta běží na plné obrátky, není to neetické?

Taky mě hned napadlo, že na rekondičním pobytu pana prezidenta musí být cosi neetického. A sám Jiří Ovčáček mi tuto domněnku potvrdil

17.10.2019 v 18:48 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 461 | Diskuse

Veronika Valíková

Zpráva o pohřbívání a třídění brambor v Čechách

Glosa ze středeční MF Dnes. Nějak mi ty pohřby vlezly na mozek, možná i proto, že jsme se nedávno loučili s kamarádem z divadla, jedním z nejhodnějších lidí, jaké jsem poznala.

17.10.2019 v 17:57 | Karma článku: 17.10 | Přečteno: 416 | Diskuse

Ivan Rychtr

Potírání stereotypů od miminkovského věku versus udržitelný rozvoj. Výzva k zamyšlení.

Zamyšlení nad potíráním stereotypů již od „miminkovského“ věku v mikro jeslích. Není to příliš hazardní sociálně-inženýrský experiment? Má absolutní svoboda a volnost jednotlivců přednost před udržitelným zachováním společnosti?

17.10.2019 v 17:46 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 287 | Diskuse
Počet článků 716 Celková karma 12.55 Průměrná čtenost 694

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Povinností Státního zastupitelství je požádat soud, zda shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vznést obvinění. Soud(ce), který obvinění připustí, se musí stát zákonným soud(c)em případu.

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Najdete na iDNES.cz