Sobota 18. ledna 2020, svátek má Vladislav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 18. ledna 2020 Vladislav

Dočkáme se spravedlivého státu?

23. 11. 2019 9:38:18
Moc soudní nerespektuje zákony a vláda neovládá své úředníky. Pokud nezasáhne moc zákonodárná, lepších časů se nedočkáme.

Znění (paragrafy) Listiny práv: "Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné". "Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu..."

Na základě uvedených paragrafů se žádný soudce nesmí zabývat tím, jakého původu, vzdělání, či rasy je osoba, která se na soud obrací. Současné právní předpisy porušují tyto postuláty. Dávají soudcům pravomoc zabývat se tím, zda osoba má nespecifikované vzdělání právnického směru. Podle Listiny základních práv jsou si svéprávní občané před zákonem rovni. Má-li „osoba s právnickým vzděláním“ právo obrátit se na Ústavní soud, potom podle Listiny má toto právo každý svéprávný občan. Listina vylučuje možnost, aby se soudce zabýval tím, zda občan má nějaké vzdělání.

Věda matematická zatím nepřesvědčila právní vědu o tom, že pravda je hodnota, kterou je třeba respektovat. Právnická a soudcovská mafie ignoruje tisícileté zkušenosti, jak spravedlivě rozhodovat. Matematik si klade otázku, zda nějaká domněnka (výrok) je pravdivá. K dokázání výroku se používají různé metody (sporem, indukcí,..). Důkaz sporem byl běžně používán i v justici, kde se jmenuje důkaz opaku. Ten říká toto: Je-li nějaký výrok pravdivý, potom negace výroku je také pravdivá.

Matematická logika za pravdivý výrok označuje takové tvrzení, u které platí obrácené implikace, čili ekvivalence. Z logiky vyplývá, že důkaz sporem v matematice je identický s důkazem opaku v právní vědě..

Aplikujme na výrok soudce: Občan se dopustil trestného činu a je vinen. Negace (opak) tohoto výroku je: Občan se nedopustil trestného činu a je nevinen. Oba výroky jsou pravdivé. Dokázali jsme, že soudce vynesl pravdivý výrok. Za císařství museli soudci respektovat předpis: Skutky, pro jejichž existenci zákon stanoví domněnku, nepotřebují důkazu. Důkaz opaku jest dovolen, pokud jej zákon nevylučuje. Verdikt soudce musel být pravdivý výrok. Paragraf odstranili totalitní právníci v roce 1963 z Občanského soudního řádu..

Zákony matematiky a přírodních věd jsou nedílnou součástí zákona. Jestliže některý soudce tyto zákony nezná (nebo špatně interpretuje), neměl by zastávat funkci soudce. Ústavní soud má povinnost bdít nad dodržováním Ústavy. Když nalezne nespravedlivý výrok soudce, měl by takový výrok napravit. Pouhé konstatování nikam nevede.

Soudci a státní zástupci ignorují presumpci nevinny. Bez existence trestného činu (nebo takového činu, který trestný čin dokládá), zbavují občany základního občanského práva svobody pohybu (případ Tluchoř). V lepším případě léta soudí bezúhonného občana, kterého někdy odsoudí (Dalík, primátor Svoboda, ministryně Parkanová). Skutková podstata trestného činu je pro některé soudce a státní zástupce cizí slovo.

Odvolání pozastavuje výkon rozhodnutí soudce prvního stupně. Soudce, který jednou o případu rozhodl, již nikdy nemůže o tomto případu znovu rozhodovat. Jiné rozhodnutí by bylo učiněné na základě cizí vůle, tudíž by rozhodoval závisle (podjatě). To Ústava zakazuje.

Vláda ustavená po volbách musí mít právo uskutečňovat cíle, kterými získala své voliče. Opozice má právo kritizovat kroky vlády, ale nesmí mít pravomoc znemožňovat vládnutí.

Soudci jsou na výsledcích voleb nezávislí. Jsou jmenovaní doživotně. Úředníci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a České národní banky (ČNB) jsou na výsledcích voleb také nezávislí. Naopak, ÚHOS je úřad, který musí respektovat rozhodnutí vlády. Nesmí zasahovat do smluv, které vláda učiní. Smlouvy musí plnit i vlády, které budou následovat. Samoizřejmě mají být vyměnění státní prokurátoři, protože stávající neplní cíle nově zvolené vlády. Automaticky by měli rezignovat, nebo vláda je striktně odvolat. Nesmí mít pravomoc rozhodovat o rozsudku soudce, protože nepochybně náleží do moci výkonné. Moc výkonná je v právním státě podřízená moci soudní.

Prvním krokem k tomu, aby se situace zlepšila, je přikázat všem soudcům, že nerespektování Ústavy soudcem nepřichází v úvahu. Zákony matematiky a nejnovější poznatky ze všech věd jsou nedílnou součástí zákona. Bez zásahu zákonodárců se nápravy nedočkáme.

Dovolil jsem si navrhnout potřebné doplnění a úpravu současných právních norem takové, které zaručeně vrátí republiku mezi právní státy:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:
(1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,
(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,
(3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),
(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,
(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.
§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.
§ 3. V soudním řízení musí soudce vyhodnotit každý předložený důkaz.
§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.
§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.
§ 6. Lichva je trestný čin. Vláda stanoví podmínky, kdy se půjčka stává lichvou.

Přijetím těchto "doplňků" Parlamentem se z republiky stane demokratický stát. Pravda bude nejvyšším kriteriem každého sporu.
Soudci, kteří nebudou soudit v duchu těchto doplňků, nemohou zastávat funkci soudce. K soudům se bude chodit pro spravedlnost. Trvání soudních sporů se podstatně zkrátí. Ušetří se náklady na soudní procesy i náklady za špatná rozhodnutí soudů. Přínosy do státní pokladny budou znatelné.

Obě komory Parlamentu by se měly návrhem zabývat. Pouhé jednání zákonodárců o naznačených problémech zaručeně zlepší právní jistoty občanů i institucí. Nová politická uskupení by se k návrhu měla vyjádřit.

Autor: Karel Januška | sobota 23.11.2019 9:38 | karma článku: 9.34 | přečteno: 227x

Další články blogera

Karel Januška

Ústavní soud a pravda

Rodičovské příspěvky a ÚS. Demokratický právní stát musí být založený na pevných základech. Moc soudní musí být nezávislá na moci výkonné. Soudy musí rozhodovat spravedlivě.

15.1.2020 v 3:01 | Karma článku: 8.66 | Přečteno: 231 | Diskuse

Karel Januška

Moderovat, Komentovat a střety zájmů

Česká televize oprávněně ztrácí důvěru myslících občanů. Moderátoři si pletou funkci s komentátorama. Často se chovají jako představitelé levicově smýšlející části obyvatel.

10.1.2020 v 8:27 | Karma článku: 24.94 | Přečteno: 582 | Diskuse

Karel Januška

Novoroční úvaha pro zákonodárce.

Poslanecká sněmova jednala o týrání zvířat a shodla se na novelizaci zákona o jejich ochraně. Není povinností zákonodárců v prvé řadě ochraňovat a dbát o práva občanů?

3.1.2020 v 7:59 | Karma článku: 8.24 | Přečteno: 158 | Diskuse

Karel Januška

Právo a bezohlednost k občanům

Úvaha o činnosti Parlamentu. Poslanecká sněmova jednala o týrání zvířat. Domluvila se na novelizaci zákona o jejich ochraně.

24.12.2019 v 8:41 | Karma článku: 15.23 | Přečteno: 433 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Dvořák

Nemít protikandidáta je vysvědčením výjimečnosti a nepostradatelnosti politika

Kongres ODS aktuálně vybere nové vedení strany, čímž pravou nohou vykročí k drtivému vítězství ve všech příštích volbách včetně sněmovních napřesrok. Kabinet prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. se stane realitou.

18.1.2020 v 9:38 | Karma článku: 13.77 | Přečteno: 157 | Diskuse

Jan Dvořák

Neprovokujte šéfa, čeští europoslanci!

My Češi, Moravané a Slezané snad opravdu máme v genech, že se nechceme podrobit regulím „vrchnosti“ a vždycky se snažíme nějak je obejít.

17.1.2020 v 17:15 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 542 | Diskuse

Vilém Barák

Policie v Ostravě naštěstí nemusela nic předvádět

Po řádění střelce v ostravské fakultní nemocnici se veřejnost dlouho probírala z šoku. Dnes vše utichlo, ale něco jde říct určitě. Policie naštěstí nemusela nic předvádět a vše se vyřešilo samo bez její účasti. Bohu díky.

17.1.2020 v 16:44 | Karma článku: 17.12 | Přečteno: 322 | Diskuse

Josef Prouza

Šokující pravda: Proč byl odvolán starosta Prahy 1 Pavel Čižinský

Tohle mlžení pravého důvodu, proč byl odvolán starosta Čižinský, už musí skončit. Kdepak chaotické vedení a rozklad úřadu či nulová komunikace mezi zastupiteli. Jedinou příčinou je sice přísně utajený, ale o to víc šokující spor.

17.1.2020 v 9:25 | Karma článku: 34.29 | Přečteno: 2572 | Diskuse

Jan Bartoň

Zákaz vlajek států v Evropském parlamentu

Předseda europarlamentu David Sassoli zakázal během jednání mávat transparenty a dalšími „nevhodnými“ pomůckami. Podle Jana Zahradila z ODS se jedná o „neuvěřitelnou tupost“.

17.1.2020 v 8:00 | Karma článku: 44.04 | Přečteno: 4232 | Diskuse
Počet článků 750 Celková karma 16.38 Průměrná čtenost 686

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955). KU + ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi. Mail: karel.januska@seznam.cz

Povinností Státního zastupitelství je požádat soud, zda shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vznést obvinění. Soud(ce), který obvinění připustí, se musí stát zákonným soud(c)em případu.

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Listina práv Čl.10
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Najdete na iDNES.cz