Úterý 25. února 2020, svátek má Liliana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 25. února 2020 Liliana

Novoroční úvaha pro zákonodárce.

3. 01. 2020 7:59:18
Poslanecká sněmova jednala o týrání zvířat a shodla se na novelizaci zákona o jejich ochraně. Není povinností zákonodárců v prvé řadě ochraňovat a dbát o práva občanů?

Zákonodárci se po sametové revoluci domnívali, že schválením nové Ústavy bude přechod od totality ke kapitalismu samozřejmostí. Zapomněli, že nejvyšší moc v demokratickém státě musí mít moc soudní. Ani jeden totalitní soudce nebyl potrestán. "Nejsme jako oni" je pěkné heslo, ale totalitní justice si svou moc ponechala.

Soudci v totalitě byli oporou systému. Právnické fakulty nadále vyučují studenty jak si uchovat moc "občanů s právnickým vzděláním". Státním zástupcům (prokurátorům) je ponechaná moc, která jim nepřísluší. Kolik ze současných 281 zákonodárců bychom měli přesvědčit o tom, že nejenom zvířata, ale také spoluobčané našich zákonodárců si zaslouží, aby byli pod ochranou zákona?

Poslanci a senátoři vytvořili a schválili zákony, které dovolují nejenom psychicky, ale i materiálně stíhat své spoluobčany. Dovolují okrádat voliče, kteří je posadili do senátorských a poslaneckých křesel. Týrání zvířat je zákonodárcům přednější, než chránění občanů před jinými občany podvodníky. Prebendy ze soudních sporů, které plynou do kapes advokátů a státních úředníků jsou jim milejší, než občanská práva spoluobčanů.
Současní zákonodárci nechápou, že zákonná nařízení v duchu "dluhy se musí platit" mohou být v zásadním rozporu s literou Ústavy. Pouze moc soudní je v právním státě oprávněná přikazovat a rozhodovat o tom, co je v souladu se zákonem. Státní úředník (třeba exekutor), který nerespektuje literu Ústavy, musí být zbaven funkce (exekutora). Státní zástupci (prokurátoři), kteří jednají v rozporu se zákonem, musí být přinejmenším zbavení funkce státního úředníka.

Moc soudní je v právním státě nadřazená moci výkonné. Totalitní justice podřídila soudce státním úředníkům. Státní zástupci (prokurátoři) si osvojili pravomoc, že budou o pravdě rozhodovat sami. Místo soudnictví, které má respektovat literu Ústavy, máme množství státních úředníků, kteří za pravdu prohlašují to, co si sami vymyslí.

Z ČT a Rozhlasu+ slyšíme nesmyslné úvahy o složitosti soudních výroků. Pravdivé výroky soudců jsou realitou, která platí tisíciletí. Láska k bližnímu a láska k penězům jsou dvě rozdílné lásky. Rychlé zavedení kapitalistického systému naši republiku nevrátilo mezi státy, kam jsme od středověku až do konce druhé světové války patřili.

Deformované školství nadále produkuje "občany s právnickým vzděláním", kteří objektivní pravdu nemusí respektovat.

Dámy a pánové zákonodárci.

Okamžikem, kdy byla po volbách utvořená nová vláda, je vaší povinností starat se o práva a povinnosti všech občanů, nikoliv bojovat o vaše posty a získávání finančních prostředků pro vaši stranu. Vaše současná činnost ku prospěchu všech občanů bude rozhodovat o vaší budoucnosti. Kritika současné vlády nezvedne vaše preference.

Soudcům je třeba připomenout, jaké jsou základní postuláty právního státu. Soudce se může ke každému sporu vyjádřit pouze jednou (rozhodnout nestranně a nezávisle může jen jedenkrát). Soudce druhého stupně má identické povinnosti jako soudce prvního stupně. Odvolání proti rozhodnutí soudce prvého stupně pozastavuje výkon rozhodnutí tohoto soudce. Soudce druhého stupně rozhoduje podle identických zákonů, jako soudce prvého stupně. Každý soudce má pouze dvě varianty, jak může rozhodnout. Může dát za pravdu žalobci, nebo žalobu zamítnout. Princip "vyloučení třetího účastníka řízení" je znám tisíciletí.
Ústavní soud neplní svou povinnost. Jestliže odhalí nezákonnost v některém soudním sporu, je jeho povinností učinit takové kroky, které již nikdy nedovolí soudcům, aby se nezákonnost opakovala. Musí zakázat postupy, nebo zrušit právní normy, které nespravedlnost způsobily. Ani sto nových ústavních soudců nezrychlí sudní procesy, které probíhají podle současných pravidel.

Dovolil jsem si navrhnout potřebné doplnění a úpravu současných právních norem takové, které zaručeně vrátí republiku mezi právní státy. Je ve vaší moci přikázat soudcům, aby rozhodovali spravedlivě. Nikdo jiný než zákonodárci to učinit nemůže.

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

...(1) Zákony přírodních věd, matematiky, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

...(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,

...(3) nařízení a doporučení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),

...(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

...(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soudce vyhodnotit každý předložený důkaz.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.

§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

§ 6. Lichva je trestný čin. Vláda stanovuje podmínky, za kterých se půjčka stává lichvou.

Přijetím těchto "doplňků" Parlamentem bude republika právním demokratickým státem. Pravda bude nejvyšším kriteriem u každého soudního sporu. Zrychení soudních sporů bude podstatné. Správní soudy neřeší občanská práva. Finanční náklady na justici znatelně poklesnou.

Autor: Karel Januška | pátek 3.1.2020 7:59 | karma článku: 8.63 | přečteno: 163x

Další články blogera

Karel Januška

Hromadná žaloba - špatný krok

Zákonodárný sbor nadále ignoruje znění Ústavy a základy právního státu. Velká Británie je právním státem bez Ústavy. Převzala zásady z tisíciletých zkušeností. Pravda je kriteriem soudního rozhodování.

24.2.2020 v 13:24 | Karma článku: 7.93 | Přečteno: 227 | Diskuse

Karel Januška

Pseudodemokracie

V demokratickém státě má každý občan právo na spravedlivý rozsudek. U nás čekáme na spravedlivý rozsudek desetiletí.

21.2.2020 v 7:49 | Karma článku: 12.83 | Přečteno: 328 | Diskuse

Karel Januška

Pravda je jen jedna

Moc soudní je stále v rukách justiční mafie. Stabilní trvání státu je možné pouze tehdy, když se řídí jednotným náhledem na pravdu. O pravdě musí rozhodovat vzdělaní a bezúhonní občané.

18.2.2020 v 7:36 | Karma článku: 12.99 | Přečteno: 286 | Diskuse

Karel Januška

Názory a argumenty

Úvaha pro Parlament, vládu a občany. Průzkumy veřejného mínění dokládají, že názory a argumenty moderátorů veřejnoprávních medií (Moravce a Tachecí) jsou nelogické. Délka soudních sporů je nepřiměřená.

11.2.2020 v 7:32 | Karma článku: 14.50 | Přečteno: 334 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Miroslav Gruner

Koronavirus zvesela a naděje. Z Lán i ze Strakovky. Taky laciný zájezdy do Itálie letos!

Koronavirus přinese radost jak premiérovi, protože asi bude možno tím pádem snadno zakázat demonstrace Milionu chvilek, to ze zdravotně-preventivních důvodů. A ovšem i naději mnoha zlým ošklivým nepřátelům churavějícího Miloše Z.

25.2.2020 v 14:57 | Karma článku: 12.63 | Přečteno: 548 | Diskuse

Ladislav Větvička

Pubertalni Pirati namalovali kosočtverec na vrata a fčil si tleskaju, jak su dobři

Jak male děcka. Tajak zme my malovali kosočtverce susedum na vrata, když nas vyhaňali ze zahrady, bo zme kradli kobzole do ohňa, tak samo se zachovali prašti radni.

25.2.2020 v 14:14 | Karma článku: 44.73 | Přečteno: 3305 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Česko prý má pandemický plán, bude nám ale něco platný…?

Dle slov našeho pana ministra zdravotnictví je naše země na případnou výzvu zvanou koronavirus, údajně připravena. Máme prý pandemický plán...

25.2.2020 v 11:51 | Karma článku: 40.48 | Přečteno: 3841 | Diskuse

Jiří Turner

Budeme mít symbol rekatolizace i symbol odporu proti putinizaci!

V brzké době bude na Staroměstském náměstí znovupostaven Mariánský sloup a náměstí před ruskou ambasádou ponese jméno Borise Němcova, který byl za svého života neoficiálním „předsedou fanklubu“ Vladimira Vladimiroviče.

25.2.2020 v 11:23 | Karma článku: 15.33 | Přečteno: 508 | Diskuse

Jan Bartoň

Čínská chřipka sto let od španělské

Světová pandemie tak zvané španělské chřipky probíhala v letech 1918 až 1920. I ona měla ale pravděpodobně původ v Číně a v českých zemích si vyžádala desítky tisíc obětí.

25.2.2020 v 8:00 | Karma článku: 34.27 | Přečteno: 4886 | Diskuse
Počet článků 763 Celková karma 16.03 Průměrná čtenost 683

Vzdělání: Vyšší průmyslová škola strojnická - Vsetín (1955),. KU + ČVUT -  Fakulta technické a jaderné fyziky (1961).

Programátor vědecko-technických výpočtů v penzi.

Základy právního státu:

Povinností Státního zastupitelství je požádat soud, zda shromážděné důkazy jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné vznést obvinění. Soud(ce), který obvinění připustí, se musí stát zákonným soud(c)em případu.

V právním demokratickém státě je nepřípustné jednat v rozporu s duchem Ústavy a Listiny základních občanských práv.

Ústava Hlava 1 Článek 2: (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Článek 9 (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Listina práv čl. 10:
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Prodáváte rasistické zákusky, tvrdí zákazníci. Tradiční, brání se výrobce

Čokoládová pusinka, zákusek populární hlavně během německých únorových karnevalů, narazila na odpor kvůli svému...

Všichni jste krásní, říká modelka. Předávání cen moderovala zcela nahá

Modelka Ibi Støvingová (45), která moderuje dánskou verzi americké show Naked Attraction, vyvolala pozdvižení...

Vždycky jsem byla obdařenější prsatice, směje se Lucie Benešová

Chtěla domek na Sicílii, ale nakonec si pořídila hezké místo pro stavbu v Jizerských horách. „Mám plno plánů, pořád...

PRVNÍ DOJMY: Co až tvé nahé fotky uvidí mamka? I herečky V síti pláčou

Vít Klusák zažívá věk zralosti. Zatímco v debutu Český sen ubližovala mystifikace neškodným zástupům toužícím po...

Hospody, kolo a památky. Orlando Bloom si v Česku užívá se psem i snoubenkou

Orlando Bloom (43) natáčí v české metropoli seriál Carnival Row. Kromě herectví se tu nejčastěji věnuje svému psovi,...